POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżelijest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator Danych?

Administratorem danych jest:
Jacek Cellmer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Stragan
Ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 1 C
Pawilon 27 D/E
58 -506 Jelenia Góra
NIP 611-16-99-986
REGON 230282670

Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres
e-mail:
biuro@zielonystragan.pl lub telefonicznie 660 522 789 / 660 522 763

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez
formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych Livów,
webinairów, wyzwań itp;
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania
celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów
wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcia umowy i jej realizacja (złożenie zamówienia) oraz realizacja
obowiązków ciążących na Administratorze

3. Założenie Konta
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas
realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak
np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane
dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania
celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w
oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a
także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w
przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą
przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot.
dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art.
6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i
statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu
biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

4. Wysyłki Newslettera, w tym informacji marketingowych m.in. o usługach,
produktach, promocjach, darmowych treściach.
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu
marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane
będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub
ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.
Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając
link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej

5. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach
społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania
danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą,
kierowania do Ciebie treści marketingowych
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie
strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz
swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu
lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji
„Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w
ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator,
natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona
jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

6. Odzyskiwanie odrzuconych koszyków
W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o
rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu
o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i
Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów
biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

7. Zamieszczania komentarzy
W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym
komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej
obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia
sprzeciwu.

8. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o
uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu
ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie
potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy
realizacji celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu
stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, prawnikom, kurierom, innym podmiotom
wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak
będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule
umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Twoje dane mogą
być przekazane:
1) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
2) Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:
● dostępu do swoich danych osobowych;
● sprostowania danych osobowych;
● usunięcia danych osobowych;
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
● sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
● przenoszenia danych osobowych,
● cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem
wyjaśnienia swoich wątpliwości.

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i
europejskiego, w tym w szczególności RODO.

VI. Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach Strony:
a) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketingowych,
b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z
własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony.
Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na
bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę,
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i
przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych
Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają zeStrony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W
wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych
funkcjonalności na stronie
Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez
portale takie jak: Facebook oraz Instagram. Zasady dot. przetwarzania danych
osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali
społecznościowych.

WSPÓŁADMINISTROWANIE
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach
platformy Facebook jest Jacek Cellmer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Zielony Stragan zwany dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą
pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany
dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony .

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora
polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach
dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak
i współadministratorem.
BiofoodEcomilEko WitalScharVitalnessfoodZielona Tłocznia
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Cookies

Zamknij